Vår personal

rektor - Frida rosenström
Förskolelärare - Lena andersen
Barnskötare - Maja månssonBarnskötare/ teckenspråk och dövblindstolk- rebecca finnberg