Förskolan

i en liten barngrupp får alla ta stor plats!


Vi är en mindre barngrupp. Vi erbjuder barnomsorg i en trygg, familjär miljö, där vi ser och hör varje enskilt barn och utgår från allas individuella förutsättningar.

__________________________


Vi vill skapa en rolig och lärorik förskola som får barnen att utvecklas och tillägna sig kunskaper.

_______________________________


För oss är det viktigt med ett stort engagemang och ett bra bemötande så att både barn och föräldrar känner sig trygga på förskolan.

___________________________________

 

hos oss är leken viktig och en källa till kunskap och socialt tränande samt att leken utvecklar språket, tänkandet och motoriken och alla sinnena tränas.

___________________________________

 

vi gör ofta utflykter i vår närmiljö.

Teater, bio och bibliotek besöker vi vid några tillfällen varje termin.

__________________________

 

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan Lpfö 18

________________________________

 

Vi är ett personalkooperativ som har funnits sedan 1998.

_______________________________


följ oss gärna på Facebook och instagram