Vår personal

 

 

 

 

Förskolechef - Frida rosenström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolelärare - Lena andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnskötare - Maja månsson