Förskolan

Barnen i Döshult fyller 20 år i år!

 

Vi är en mindre barngrupp. Vi erbjuder barnomsorg i en trygg, familjär miljö, där vi ser och hör varje enskilt barn och utgår från allas individuella förutsättningar.

__________________________

 

Vi vill skapa en rolig och lärorik förskola som får barnen att utvecklas och tillägna sig kunskaper.

_______________________________

 

För oss är det viktigt med ett stort engagemang och ett bra bemötande så att både barn och föräldrar känner sig trygga på förskolan.

___________________________________

hos oss är leken viktig och en källa till kunskap och socialt tränande samt att leken utvecklar språket, tänkandet och motoriken och alla sinnena tränas.

___________________________________

Med vår minibuss kommer vi lätt iväg på utflykter i naturen.

Teater, bio och bibliotek besöker vi vid några tillfällen varje termin.

__________________________

Då ert barn har fyllt 4 år erbjuds simundervisning

10 gånger per termin.

________________________________

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010

________________________________

Vi är ett personal och föräldrakooperativ som har funnits sedan 1998.

Hos oss har du som förälder möjlighet att påverka ditt barns vardag.

_______________________________

 

följ oss gärna på Facebook och instagram

 

 

 

 

 

 

i en liten barngrupp får alla ta stor plats!